Hér verður fjallað um laun, launatengd gjöld og annað er lítur að starfsmannahaldi. 

Ýmsar deilitölur
Skattar og gjöld - rsk
Reiknað endurgjald

Image