Áramótakveðja

Margt hefur áunnist á árinu sem senn er á enda


Á Útboðsþingi SI sem haldið var 27. janúar kynntu 11 opinberir aðilar áætlanir um verklegar framkvæmdir sem fara áttu í útboð á árinu. Áætlanirnar gerðu ráð fyrir því að 139 milljörðum yrði varið til framkvæmda á vegum þessara aðila og var það hækkun um 7,4 milljarða frá því sem kynnt var á Útboðsþingi 2020. Það var ánægjulegt að opinberir aðilar hafa þannig svarað kallinu um aukna innviðauppbyggingu sem mótvægi við áhrifum Covid 19 á mannvirkja greinarnar.

Aðalfundur SART var haldinn 28. maí þegar staðan í sóttvörnum myndaði glugga sem gerði félagsmönnum kleift að að koma saman í raunheimum.  Á aðalfundinum var Hjörleifur Stefánsson endurkjörinn formaður til tveggja ára.
Auk hefðbundinna aðalfundarstarfa var eftirfarandi bókun borin upp og samþykkt samhljóða:

Aðalfundur SART haldinn 28.05.2021 felur aðildarfélögum SART að vinna markvisst að því að koma í veg fyrir leppun í rafiðngreinum innan og utan samtakanna.

Það er vissulega mikil meinsemd í faginu sem við störfum við  að undir verndarvæng löggiltra rafverktaka skuli starfa fyrirtæki í eigu réttindalausra rafiðnaðarmanna sem mörg hver standa ekki skil á lögboðnum skuldbindingum hvorki faglegum né fjárhagslegum. Að sama skapi má flestum vera það ljóst að töluverð ógn við heilsu og öryggi neytenda stafar af vinnu réttindalausra við raflagnir.
Stjórnir aðildarfélaga SART hafa í þeim tilfellum sem félagsmenn hafa tilkynnt um brot á iðnlöggjöfinni falið lögfræðingum Samtaka iðnaðarins að kæra brotin til réttmætra yfirvalda.  Í framhaldi af slíkum kærum hafa allnokkrir réttindalausir rafiðnaðarmenn ásamt þeim löggiltu rafverktökum sem uppvísir eru að leppun verið boðaðir í skýrslutöku hjá lögreglu sem fer með rannsókn brota af þessu tagi.
Í tengslum við aðalfund SART var einnig haldinn ráðstefna sem bar nafnið Útboðsmarkaður rafverktaka.
Góð þátttaka var á ráðstefnunni sem var haldin á Grand Hótel Reykjavík en jafnframt streymt á netinu. Hér má nálgast upptöku frá ráðstefnunni

Í sumar bauðst félagsmönnum SART að taka þátt í átaksverkefni stjórnvalda sem að uppfylltum ákveðnum skilyrðum styrktu fyrirtæki fjárhagslega til að ráða nema í rafiðngreinum til sumarstarfa. RAFMENNT hélt utan um þetta verkefni sem vakti verðskuldaða athygli og veitti fjölda rafiðnaðarnema vinnu í faginu.

Mikil ásókn er í nám í rafiðngreinum og því miður hafa verknámsskólarnir þurft að vísa frá miklum fjölda nema sem sóttu um skólavist á árinu. Í upphafi ársins var sett ný reglugerð um vinnustaðanám og Rafræn ferilbók leit dagsins ljós. RAFMENNT ásamt IÐUNNI hafa verið í fararbroddi fyrir hönd atvinnulífsins í vinnu tengdri þessum breytingum. Sérstaklega ánægjulegt er að sjá hversu samstilltar þessa endurmenntunarstofnanir iðnaðarins hafa verið í hagsmunagæslu fyrir hönd atvinnurekenda við innleiðingu breytinga tengdum nýrri reglugerð og rafrænum ferilbókum mannvirkjagreinanna.

Stefnumótunarfundur SART var haldinn í byrjun október þar sem á þriðja tug löggiltra rafverktaka af öllu landinu tóku þátt og verður framtíðarsýn SART gefin út í byrjun ársins 2022.

Útleiga á orlofshúsi SART hefur gengið vel á árinu og hefur reglulegu viðhaldi og endurnýjun búnaðar verið vel sinnt. Ástæða er til að vekja athygli félagsmanna á orlofshúsinu og því skemmtilega umhverfi sem húsið stendur í. Nánari upplýsingar eru á vef SART

Undir lok ársins gaf Reykjavíkurborg það út að borgin ætlaði að bjóða út viðhald og endurnýjun götulýsingar í Reykjavík en í maí sl. höfðu Samtök iðnaðarins betur í máli gegn Reykjavíkurborg þegar kærunefnd útboðsmála úrskurðaði að borginni væri óheimilt að fela ON að annast viðhald og endurnýjun götulýsingar án útboðs á almennum markaði. Þetta er mikið hagsmunamál fyrir félagsmenn SART þar sem áætlanir Reykjavíkurborgar gerðu ráð fyrir því að verja rúmum 6 milljörðum í þetta verkefni.
Fyrr á árinu höfðu önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu tekið ákvörðun um að bjóða verkefni tengd götulýsingu út á almennum markaði.

Ný auglýsing með áherslu á rafbílahleðslu leit dagsins ljós á vefnum meistarinn.is og hefur hún vakið verðskuldaða athygli.

Í stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar kom í ljós að áherslur Samtaka iðnaðarins um eitt innviðaráðuneyti hafði orðið að veruleika og má kalla það eitt og sér stórsigur í hagsmunabaráttu SI fyrir hönd mannvirkjagreinanna. Ný byggingarreglugerð leit einnig dagsins ljós undir lok ársins þar sem meðal nýjunga er flokkun mannvirkja. Ný byggingarreglugerð ásamt öflugri leitarvél er aðgengileg hér: https://www.byggingarreglugerd.is/
 
Núna í lok ársins þegar ég lít um öxl hefur starfið á árinu verið sérlega ánægjulegt og mörg spennandi verkefni hafa raungerst. Eftir sem áður eru mörg mikilvæg verkefni framundan sem snerta hagsmuni allra löggiltra rafverktaka. Það er því mikilvægt að við gætum að nýliðun innan SART því sameinuð höfum við  náð árangri sem aldrei hefði náðst ef við hefðum hvert í sínu lagi  verið að reyna að vinna málum okkar brautargengi.  

Ég þakka stjórn SART sem og öðrum félagsmönnum fyrir ánægjulegt samstarf á árinu sem er að líða og hlakka til að takast á við ný verkefni með ykkur á nýju ári.

Kristján Daníel Sigurbergsson

Framkvæmdastjóri SART