(+354) 591 0100

Símanúmer

sart@si.is

Netfang

Borgartún 35

Staðsetning

Fréttir

Ráðstefna SART

Dagskrá aðalfundar SART

Aðalfundur SART föstudaginn verður haldinn föstudaginn 10. Mars kl. 9:00 í Fundarsalnum Hvammi á Grand Hótel Reykjavík.

Dagskrá samkv. 22. Gr. Samþykkta SART en þar segir:


Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál:

  1. Formaður og framkvæmdastjóri gera grein fyrir störfum stjórna og skrifstofu
    fyrir liðið ár.
  2. Reikningar samtakanna fyrir liðið reikningsár.
  3. Formenn aðildarfélaga eða fulltrúar þeirra gera grein fyrir sínum félögum.
  4. Umræður og afgreiðsla mála sem á löglegri dagskrá eru.
  5. Kosning formanns.
  6. Kosning tveggja skoðunarmanna og varamanna þeirra.
  7. Önnur mál.

Félagsfundur FLR og SART

Félagsfundur FLR og SART sem bar yfirskriftina „Breyttar áherslur skoðunarstofa?“ var haldinn miðvikudaginn 25. janúar sl.

Rúmlega 50 manns komu á fundinn sem haldinn var í húsnæði RAFMENNT auk þess sem félagsmenn fylgdust einnig með beinu streymi frá fundinum alls tæplega 70 manns
Á fundinum tóku meðal annars til máls löggiltir rafverktakar með áratuga starfsreynslu í faginu og lýstu yfir miklum áhyggjum af ósamræmi í úrtaksskoðunum skoðunarstofa á vegum HMS, nefndu þeir dæmi máli sínu til stuðnings og tíunduðu tjón sem þeir höfðu orðið fyrir vegna þessa ósamræmis.

Var forsvarsmönnum SART falið að óska eftir fundi með forstjóra HMS og koma röddum löggiltra rafverktaka á framfæri.

Hugleiðingar formanns

Árið sem er nýliðið var viðburðaríkt hjá SART af mörgum ástæðum.
Starfsemi fyrirtækja fór að komast í eðlilegra horf eftir veirutímabil og virðist sem verkefnastaða sé almennt mjög góð. Hins vegar er mannaflamál stórt vandamál og þarf strax að byrja þá vegferð að minnka sveiflur er stafa af skólabyrjun og skólastoppi þannig að nemar séu í meira jöfnu flæði inn á vinnumarkaðinn.
Nýtt fyrirkomulag er varðar nema er komið á og er í slípun. Ég ber miklar væntingar til þess að skilvirkni og utanumhald verði betra til lengri tíma.
Kjarasamningum var lokið án teljandi vandræða en þó með kostnaðarauka sem hvert og eitt fyrirtæki þarf að leysa á sinn hátt. Vonandi náum við settum markmiðum um að stöðva vöxt verðbólgu og hækkun vaxta og förum að hefja vegferð í þeim málum til lækkunar.
Nauðsynlegt er að hefja sem allra fyrst viðræður vegna langtímasamninga á skynsamlegum nótum.
Nálgast þarf kjaramál á þann hátt að stóru stökkunum linni. Eins þarf að fara að taka á ýmsum málum sem ekki virðist hægt að ræða vegna viðkvæmni. Dæmi um það er veikindaréttur og má spyrja hvort það sé eðlilegt að vinnuveitendur séu 100% trygging vegna eins dags veikinda. Einnig er stytting vinnuviku eitthvað sem tröllríður allri umræðu. Mitt mat er að ekki verði lengra komist í bili fyrr en agi til vinnu  og upptaka virks vinnutíma verði skilvirkari.
Fjölda aðildarfélaga innan SART þarf að mínu mati að skoða á komandi árum með það að markmiði að fá meiri skilvirkni í félögin, þá sérstaklega úti á landi. Ég sé fyrir mér einhverskonar samruna félaga án þess að það komi niður á vægi innan stjórna og ráða hjá SART.
Menntastofnun okkar Rafmennt fékk mikilvæga vottun á síðasta ári og er þar með orðin viðurkennd menntastofnun á framhaldsskólastigi. Hafin er vinna við að nýta þessa vottun eins og kostur er.
Í mars næstkomandi hef ég verið formaður SART í 6 ár. Eitt af mínum fyrstu verkum var að fá breytingu á lögum félagsins um kvóta til setu í efstu stjórnarlögum SART. Ég tel að það hafi verið til bóta og tryggi eðlilega nýliðun innan stjórnarstrúktursins. Að þessu sögðu hef ég tilkynnt til skrifstofu SART að ég sækist eftir endurkjöri til formanns á aðalfundi í mars til 2ja ára sem er þá hámarkstími sem formaður má sitja.


Góðar stundir
Hjörleifur Stefánsson

Opið fyrir umsóknir í Vinnustaðanámssjóð

 

Búið er að opna fyrir umsóknir í Vinnustaðanámssjóð.

Samtök rafverktaka, SART leggja mikla áherslu á að nemar eigi greiðan aðgang að vinnustaðanámi. Félagsmenn SART kappkosta að haga starfsemi fyrirtækja sinna á þann veg að þeir geti tekið nema í vinnustaðanám og stuðlað þannig að vexti og viðgangi rafiðngreina.

Nú er opið fyrri umsóknir í Vinnustaðanámssjóð þar sem sækja má um styrk til að mæta kostnaði við vinnustaðanám og starfsþjálfun  sem er skilgreindur hluti af námi rafivirkja til sveinsprófs.


ATHUGIÐ!! Sækið um sem allra fyrst, þar sem lokað verður fyrir umsóknir 20. janúar 2023 kl. 15:00

Ef þið þurfið aðstoð eða leiðbeiningar í tengslum við umsóknir í sjóðinn þá veitir veitir Þór Pálson framkvæmdastjóri RAFMENNT allar upplýsingar, Þór er með netfangið This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hér er slóð á umsóknarsíðu vinnustaðanámssjóðs

 

SART kallar eftir skýrum leiðbeiningum

Samtök rafverktaka, SART, hafa vakið athygli félagsmanna sinna á hvaða kröfur eru gerðar til mæla í hleðslustöðvum fyrir rafbíla, m.a. að þeir innihaldi svokallaða MID vottaða mæla. Samtökin benda á að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur markaðseftirlit með mælitækjum á grundvelli laga nr. 91/2006 og þar á meðal raforkumælum. Við mælingar á magni rafmagns sem selt er til notkunar á heimilum landsins er krafa um mælitæki sem uppfylla reglugerð 876/2016 um mælitæki og um eftirlit með þeim mælitækjum fer eftir reglugerð nr. 1061/2008.

Í bréfi SART til félagsmanna kemur fram að samkvæmt bréfi Orkustofnunar þann 16. maí sl. sé það afstaða stjórnvaldsins að þegar sala raforku í hleðslustöðvum byggi á seldu magni, skuli mælabúnaðurinn til að mæla raforkuna fylgja ákvæðum reglugerðar nr. 1061/2008 og hafi gerðarviðurkenningu. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur tekið undir afstöðu Orkustofnunar og tiltekur í erindi til SI að „þegar sala raforku í hleðslustöðvum til neytenda byggir á mældu magni, skal mælitækið sem notað er til þeirra mæla uppfylla lög og reglugerðir sem um mælitækin gilda hérlendis." Það er afstaða HMS að hleðslustöðvarnar þurfi í slíkum tilvikum að innihalda svokallaða MID vottaða mæla.

Samtök rafverktaka hafa óskað eftir fundi með Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og Orkustofnun þar sem enn virðist ríkja nokkur óvissa um þær kröfur sem gerðar eru til mæla í hleðslustöðvum og telur SART það þarft að stofnanirnar taki af allan vafa og gefi út skýrar leiðbeiningar.   


Samtök rafverktaka
Borgartún 35, 105 Reykjavík

Sími 591 0100
Fax 591 0101
Kt. 420269-0729
sart@si.is

Sterkari saman

Samtök iðnaðarins eru stærstu og öflugustu hagsmunasamtök atvinnurekenda á Íslandi.

Öryggi - Fagmennska

Merki samtakanna eru skrásett vörumerki og eru trygging fyrir fagmennsku, öryggi og traustum viðskiptaháttum.